Skip to content
Home » Latihan Soal Kerajaan Islam (2)

Latihan Soal Kerajaan Islam (2)

  • by

Latihan Soal Kerajaan Islam (2)

1.  Alasan Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit adalah ….

A.  Berkaitan dengan cita-cita penyatuan nusantara

B.   Kerajaan Samudra Pasai menyerang Kerajaan Majapahit terlebih dahulu

C.   Samudra Pasai menjadi pesaing Majapahit dalam perdagangan

D.  Samudra Pasai menolak menyerahkan upeti kepada Majapahit

E.   Samudra Pasai bekerjasama dengan Portugis

 

2.    Perhatikan data-data berikut ini!

1)   Menjadi pusat perdagangan

2)   Menjadi pusat studi Islam

3)   Memiliki undang-undang Makuta Alam

4)   Memiliki pertahanan yang sangat kuat

5)   Menaklukkan banyak kerajaan di pulau Jawa

Keadaan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh ditunjukkan nomor ….

A.  1, 2, dan 3

B.   1, 2, dan 4

C.   2, 3, dan 4

D.  2, 3, dan 5

E.   3, 4, dan 5

 

3.  Salah satu factor yang menyebabkan Kerajaan Aceh mengalami kemunduran adalah ….

A.  Kekalahan Aceh melawan Portugis di Malaka

B.   Serangan oleh Kerajaan Singosari

C.   Konflik internal berupa perebutan kekuasaan didalam kerajaan

D.  Kalah bersaing dengan Kerajaan Samudra Pasai

E.   Wilayah yang kurang strategis dan berada dipedalaman

 

4.  Dalam kehidupan sosial di Kerajaan Aceh, yang dimaksud dengan golongan “Tengku” adalah ….

A.  Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil

B.   Kaum ulama yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil

C.   Kaum bangsawan yang memegang peranan penting dalam agama

D.  Kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama

E.   Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil dan agama

 

5.       Salah satu kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Aceh dibawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah ….

A.  Bandar Aceh dibuka menjadi Bandar Internasional

B.   Banyak melakuan penaklukkan dari Deli sampai Selat Sunda

C.   Disusunnya undang-undang tata pemerintahan, yaitu Bustanussalatin

D.  Bidang sastra dan filsafat juga maju dengan hadirnya buku Sejarah Aceh Tajussalatin

E.   Bidang seni bangunan dibuatnya Menara Masjid Kudus

 

6.       Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri kerajaan ini adalah Meurah Silu yang mempunyai gelar ….

A.     Sultan Baabullah

B.      Sultan Ageng Tirtayasa

C.      Sultan Agung              

D.     Sultan Iskandar Muda

E.      Sultan Malik Al-Saleh

 Latihan Soal Kerajaan Islam

7.    Musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai dalam kunjungan yang pertama tahun 1326 yang mengatakan bahawa masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagain besar beragama Islam yaitu ….

A.     Marcopolo                    

B.      Snouck Hurgronje

C.      Ibnu Batutah                             

D.     J.L. Moena

E.      Russel Jones

 

8.    Salah satu sumber Kerajaan Samudra Pasai yaitu Hikayat Raja-raja Pasai. Isi dari Hikayat-hikayar Raja-Raja Pasai adalah ….

A.     Keturunan Kerajaan Melayu

B.      Berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai ditaklukan oleh Kerajaan Majapahit

C.      Penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar Kerajaan Samudra Pasai

D.     Penyebaran Islam di Samudra Pasai

E.      Jalur perdagangan yang dilewati pedagang dari Nusantara

 

9.    Mata uang emas yang digunakan kepentingan perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai adalah ….

A.     Kepeng

B.      Dirham

C.      Gobog

D.     Atak

E.      KampuaA

 

10. Kontribusi besar Kerajaan Samudra Pasai dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara adalah ….

A.     Mengirimkan ulama dan mubalig  di Jawa

B.      Membentuk struktur sosial budaya Pasai

C.      Menaklukan Malaka

D.     Menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara (Jawa)

E.      Merebut pelabuhan di Gujarat

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *