Skip to content
Home » Kerajaan Kahuripan

Kerajaan Kahuripan

  • by

 

KERAJAAN KAHURIPAN

Soal

1.      Bagaimana keadaan (ekonomi,politik)  kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga!

2.      Mengapa Raja Airlangga membagi 2 kerajaannya?

3.      Raja Airlangga  membagi kerajaan menjadi 2 yakni Kediri (Panjalu) dan Jenggala. Kerajaan Kediri berkembang maju  dan mengalami puncak kejayaan pada masa Raja Jayabaya. Salah satu yang berkembang pada masa Raja Kameswara adalah dibidang kesusasteraan. Jelaskan factor – factor yang mendorong kemajuan bidang sastra serta kitab kitab apa saja yang ditulis oleh para pujangga Kediri : Alasan bidang kesusastraan mengalami kemajuan pesat pada zaman    kerajaan Kediri yaitu karena ….

4.      Mengapa Kediri mengalami keruntuhan pada masa Raja Kertajaya?

 

Jawaban

1.      Keadaan (ekonomi,politik)  kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga :

Keadaan politik

      Tahun 1016 Airlangga datang ke Jawa untuk melangsungkan pernikahan dengan putri Dharmawangsa (Kerajaan Medang Kamulan)

      Ketika pernikahan diserang oleh Kerajaan Wurawari

      Airlangga melarikan diri bersama pengikutnya Narottama

      Tahun 1035 wilayah kerajaan semakin luas

      Tahun 1041 Airlangga  mengundurkan diri menjadi raja

      Atas saran Empu Baradha kerajaan dibagi menjadi dua yaitu Janggala dan Panjalu

      Setelah Airlangga meninggal terjadi perebutan kekuasaan antara Kerajaan Janggala dan Panjalu

Ekonomi

         Perdagangan dapat berjalan dengan lancar setelah pembangunan waduk Wringin Sapta

         Pelabuhan Hujung Galuh dan Pelabuhan Kambang Putih memperlanjar perdagangan dengan dunia luar

 

2.      Raja Airlangga membagi 2 kerajaannya karena perebutan kekuasaan antara 2 anak Airlangga

     Kerajaan Hindu Buddha (Latihan Soal 2)

3.       Raja Airlangga  membagi kerajaan menjadi 2 yakni Kediri (Panjalu) dan Jenggala. Kerajaan Kediri berkembang maju  dan mengalami puncak kejayaan pada masa Raja Jayabaya. Salah satu yang berkembang pada masa Raja Kameswara adalah dibidang kesusasteraan. factor – factor yang mendorong kemajuan bidang sastra serta kitab kitab apa saja yang ditulis oleh para pujangga Kediri : Alasan bidang kesusastraan mengalami kemajuan pesat pada zaman    kerajaan Kediri yaitu karena:

A.    Di kerajaan Kediri dikelilingi pujangga-pujangga yang pandai.

B.     para raja dihormati dengan cara media  seni sastra.

C.     kebebasan berpikir dalam mengembangkan seni sastra.

D.    para pujangga dilindungi oleh raja.

 

Kitab Bharatayudha karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh

–           Kitab Kresnayana karangan Mpu Triguna

–           Kitab Smaradahana karangan Mpu Dharmaja

–           Kitab Lubdaka karangan Mpu Tanakung

–           Kitab Sumanasantaka karangan Mpu Monaguna

    

4.      Kediri mengalami keruntuhan pada masa Raja Kertajaya karena

 Kertajaya à Kediri mengalami ketidakstabilan

Penyebab : Kertajaya berselisih dengan para brahmana à sombong

Kertajaya ingin dianggap dan disembah sebagai dewa

Brahmana mencari perlindungan à ketemu Ken Arok di Tumapel (vassal Kediri)

Ken Arok membantu brahmana à perang melawan Kertajaya di Ganter à Kertajaya tewas

Kerajaan Kediri hancur

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *